Har du brug for en erstatningsadvokat?

By | 5. oktober 2016

Når man selv eller en ægtefælle har været ude for en ulykke, så kan det være svært at overskue både konskvenser og mulighederne for hjælp og erstatning. Kampen mod et forsikringsselskab er svær at tage på egne ben, og smerte og bekymring fylder meget i hverdagen efter ulykken. Derfor kan det betale sig, at kontakte en erstatningsadvokat. Ofte vil du opleve at tingene glider lidt lettere, og du slipper for selv at skulle formulere breve og samtaler til et forsikringsselskab, der ønsker at slippe så billigt som muligt

Hvornår skal du kontakte en advokat?

I virkeligheden er det bedste råd, at du altid kontakter en advokat, hvis du har været ude for et uheld. For det første er det ikke alle mennesker, der er lige gode til at stå fast på deres ret til erstatning – eller har overskuddet til det – for det andet er der mange, der ikke er klar over, hvilke instanser der skal kontaktes og hvornår. Sidst men ikke mindst er det ikke sikkert, at forsikringen, kommunen eller hvem der måtte håndtere din sag er klar over, hvad du har ret til – men det er en advokat, og en god advokat sørger også for, at du får det.

Et kortere tidsperspektiv

En erstatningssag kan være hård for psyken – særligt hvis man er alene om den og samtidig kæmper med både helbredsmæssige og arbejdsmæssige følger. En advokat sørger for at du får din erstatning så hurtigt som muligt, og lader for eksempel ikke forsikringsselskaberne sylte sagen i flere måneder.

Med dig i centrum

En erstatningsadvokat arbejder for dig og for dit bedste, og skulle det være nødvendigt, kan en advokat køre din sag i alle instanser: Patienterstatningen, Patientskadeankenævnet, Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelse og mange flere.

En langsigtet plan

Når du står midt i en ulykke og dermed en erstatningssag, så er det først og fremmest nu-og-her konsekvenserne, du mærker og ønsker erstatning for. Men med en advokat kommer du også omkring fremtiden: For eksempel om din méngrad nu også er korrekt og om der skal tages forbehold for betaling til flere behandlinger fremadrettet? 

Den slags sørger en advokat for, og sikrer dermed at du og forsikringsselskaberne ikke overser noget essentielt.

En lokal advokat

Hviid Advokater er din lokale – men landsdækkende – advokat med medarbejdere, der blandt andet er specialiseret i erstatningssager. Find for eksempel advokat Vejle, Kolding, Aarhus, Aalborg, Odense og København, og få en advokat, der også har kendskab til dit lokalmiljø, og som du ikke skal køre langt efter.